Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Brzeziny to jednostka gospodarcza wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami o pow. 15,7 tyś ha podzielonych pomiędzy 2 obręby leśne: Brzeziny i Regny, w skład których wchodzi 10 leśnictw w tym szkółka leśna, Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz Zagrodowa Hodowla Daniela

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Brzeziny wynosi 1 214,01 km2. Położone jest w województwie łódzkim, w 22 gminach, na terenie 6 powiatów: łódzkiego wschodniego (gminy: miasto Koluszki, Koluszki, Andrespol, Brójce, Nowosolna), zgierskiego (gminy: Głowno, Stryków), brzezińskiego (gminy: miasto Brzeziny, Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów) tomaszowskiego (gminy: Będków, Budziszewice, Ujazd, Rokiciny, Żelechlinek, Tomaszów Mazowiecki), piotrkowskiego (gminy: Moszczenica, Wolbórz) oraz Łódź Miasto (gminy: Łódź Górna, Łódź Widzew).

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Brzeziny położony jest w obrębie Równiny Piotrkowskiej – zwanej w tej części Równiną Koluszkowską oraz Wyżyny Łódzkiej.

NASZE LASY

W lasach nadleśnictwa dominują średnio żyzne i żyzne siedliska leśne. Największy udział z pośród występujących na terenie nadleśnictwa typów siedliskowych lasu zajmują: las mieszany świeży (LMśw)- 43,40 %, las świeży (Lśw)- 27,68 % oraz bór mieszany świeży (BMśw)- 21,70 %.

Dominującym gatunkiem drzewa ze względu na zajmowaną powierzchnię jest sosna- 76,39 %, następnie dąb- 9,06 % i brzoza- 5,27 %.

Największy udział w zestawieniu dominujących funkcji lasu zajmują lasy ochronne- 61,84 %  (głównie ze względu na sąsiedztwo dużych aglomeracji miejskich). Lasy gospodarcze stanowią 36,79 %, a rezerwaty 1,37 %.

Lesistość (czyli stosunek procentowy powierzchni porośniętej lasami do całkowitej powierzchni danego obszaru) nadleśnictwa wynosi: 17,49 %

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze terenu, lasy Nadleśnictwa Brzeziny - Zarządzeniem Nr 85 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30.10.2002 r., włączono w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie (LKP).