Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000

 

  • OZW „Buczyna Gałkowska" (PLH100016) o pow 102,60

 

  • OZW „Buczyna Janinowska" (PLH100017) o pow. 531,90

 

  • OZW „Dąbrowy świetliste koło Redzenia" (PLH 100019) o pow.42.38

 

  • OZW „Wola Cyrusowa" (PLH 100034) o pow. 17,93