Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Rawka

Rezerwat wodny „Rawka"

 Został utworzony w oparciu o Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r, w sprawie uznania za rezerwat przyrody, projektowany rezerwat krajobrazowy wodny rzeka „Rawka". Jest to rezerwat częściowy o dużym zróżnicowaniu naturalności tej rzeki.
      Rezerwat ten położony w części zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Brzeziny Obrębu Regny obejmuje powierzchnię 4,21 ha 

Pozostała część rezerwatu rzeka „Rawka" 557,05 ha znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skierniewice.


 Celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie typowo nizinnej,  średniej rzeki wraz z krajobrazem jej doliny, środowiskiem życia wodnego, z chronionymi roślinami i zwierzętami.
Rawka jest największym, prawobrzeżnym dopływem Bzury.
Źródła jej znajdują się w niewielkiej odległości od Koluszek, w okolicy wsi Rawica Królewska i Turobowice.
Naturalność rzeki podkreślają liczne meandry, obecność starorzeczy, zmienna głębokość, podmyte brzegi oraz wiele wysp.