Asset Publisher Asset Publisher

KOMUNIKAT - ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA NADLEŚNICTWA

Informacja dotycząca otwarcia biura
Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku

 

W związku z postępującym zagrożeniem ze strony koronawirusa COVID-19 Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku, ul. Główna 3 informuje
o ograniczeniach w działalności biura nadleśnictwa.

Od dnia 17 marca 2020 roku, do odwołania, biuro nadleśnictwa i kancelarie leśnictw nie będą przyjmowały interesantów.


Interesanci proszeni są o kontaktowanie się z pracownikami nadleśnictwa telefonicznie pod numerami: 44 714-15-51, 44 714-69-88
lub mailowo:  brzeziny@lodz.lasy.gov.pl.

Godziny pracy biura pozostają niezmienione (poniedziałek – piątek,
godz. 7:00 – 15:00 ).

W przypadkach wyjątkowych interesanci będą obsługiwani na parterze biura nadleśnictwa. W trosce o dobro wszystkich zainteresowanych, prosimy o maksymalne ograniczenie tego typu kontaktów, z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności i stosowaniem zalecanych zasady bioasekuracji.

Zgłoszeń szkód łowieckich można dokonywać bezpośrednio u leśniczego ds. łowieckich telefonicznie 519 539 464, bądź drogą mailową do biura nadleśnictwa.

Od dnia 17 marca 2020 roku, do odwołania, wstrzymuje się polowania oraz wynajem pokoi gościnnych na terenie OHZ Wiączyń.

Dziękujemy za zrozumienie i mamy nadzieję na szybki powrót do zwykłego trybu pracy.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku z pracownikami