Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

PEFC:

W wyniku przeprowadzonego w 2020 roku audytu gospodarki leśnej wg. zasad PEFC
(The Programme for the Endorsement of Forest Certification) firma Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji przyznała RDLP w Łodzi nowy certyfikat o numerze: PEFC FM/03/20/BS
potwierdzający spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012 v.2
„Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” w zakresie:
„Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji
lasów Państwowychw Łodzi”

Certyfikat PEFC FM/03/20/BS obowiązuje w okresie od 13.01.2021 r. do 12.01.2024 r.

Dla Nadleśnictwa Brzeziny zostł przyznany subcertyfikat o nr PEFC FM/03/20/BS-02

Więcej o certyfikacie dowiesz się tutaj:https://www.pefc.pl/