Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Brzeziny zaprasza gości do odwiedzin wiączyńskich lasów.
Nadleśnictwo Brzeziny położone jest we wschodniej części województwa łódzkiego,  zarządza  Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych, obwód nr 114 o powierzchni 6696 ha, w tym 1789 ha lasów.
Powierzchnia leśna OHZ stanowią kompleksy charakteryzujące się bardzo dużą troficznością siedlisk i różnorodnością gatunków tam występujących, co w dużym stopniu wpływa na poprawę i urozmaicenie bazy żerowej dla zwierzyny. Nadleśnictwo buduje nowe urządzenia dla dokarmiania zwierzyny, obserwacji oraz w celu jej pozyskiwania. Ambony i zwyżki lokalizowane są w miejscach stałych żerowisk zwierzyny, o dobrej widoczności i na przesmykach. Dzięki prowadzonemu na terenie OHZ od 1973 r. programowi introdukcji daniela z węgierskiej i słowackiej populacji, daje się zauważyć szczególnie u młodych byków znaczną poprawę w jakości nakładanych poroży, co ma wpływ na zwiększenie atrakcyjności i jakości pozyskiwanych trofeów.

Nadleśnictwo Brzeziny informuje, że posiada w sprzedaży oferty polowań indywidualnych i zbiorowych.
W trakcie sezonu łowieckiego zapraszamy osoby polujące oferując polowania na:
•    daniele
•    sarny
•    dziki
•    zwierzynę drobną.
Nadleśnictwo oferuje zakup dziczyzny na użytek własny. Tusze zakupić mogą także osoby nie związane bezpośrednio z łowiectwem a jedynie doceniające smak i walory tego mięsa. Tusze pochodzą ze świeżo pozyskanych zwierząt na terenie naszego OHZ.
Aby uzyskać informacje w sprawie cen oraz tusz zwierząt znajdujących się w chłodni należy kontaktować się z leśniczym, Markiem Wdowiakiem, tel. 519539464. Pamiętajmy, że dostępność tusz zależy od pory roku; okres zimowy jest czasem większego pozyskania zwierząt niż np. okres wiosenny (okres rozrodczy, ochronny).
 W przypadku pytań o ofertę łowiecką, Nadleśnictwo Brzeziny prosi o kontakt z:
• specjalistą ds. urządzania, LMN i gospodarki łowieckiej, Panem Krzysztofem Olejniczakiem, nr tel. 519539472, mail – krzysztof.olejniczak@lodz.lasy.gov.pl
Przed rozpoczęciem polowania sporządzona zostanie umowa pomiędzy biurem polowań, myśliwym a nadleśnictwem. Po zakończeniu polowania sporządzony zostanie protokół z polowania, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura za całość polowania.
W celu sporządzenia umowy prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Olejniczakiem, specjalistą ds. urządzania, LMN i gospodarki łowieckiej, nr tel. 519539472, mail – krzysztof.olejniczak@lodz.lasy.gov.pl lub z sekretariatem nadleśnictwa, tel. 447141551, mail: – brzeziny@lodz.lasy.gov.pl

Serdecznie zapraszamy, Darz Bór!