Asset Publisher Asset Publisher

PROGRAM "ZANOCUJ W LESIE"

Po zakończonym sukcesem programie strefy pilotażowej survivalu i bushcraftu, już od 1 maja 2021 roku Nadleśnictwo Brzeziny przystępuje do kolejnego etapu turystycznego udostępniania lasu, czyli programu „Zanocuj w Lesie”. Jako jedyne Nadleśnictwo w centralnej Polsce umożliwiamy miłośnikom leśnych wędrówek i spędzenia nocy na łonie natury, korzystanie z kuchenek gazowych. Dodatkowo Nadleśnictwo wyznaczyło miejsce do rozpalania ognia w leśnej wiacie edukacyjnej obok leśniczówki leśnictwa Budziszewice, która jest jednocześnie początkiem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

Wyznaczony obszar leśny o powierzchni ok. 1700 ha obejmuje niezwykle ciekawe i urokliwe miejsca zlokalizowane w leśnictwach Budziszewice i Wykno.  Korzystając ze wszystkich atrakcji strefy pilotażowej nie można zapomnieć o ograniczeniach jakie obowiązują zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. art. 26, czyli miejsc w których obowiązuje zakaz wstępu.

Przed wyprawą nie zapomnij o zapoznianiu się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostęny w załączniku na dole strony)

2. Mapą okresowego zakazu stępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ (przed  wyjściem do lasu, sprawdź czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem).

3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu. https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3

4. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych szukaj na stronie gminy https://ujazd.com.pl/

5. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób, musisz wysłać zgłoszenie i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu, zawierające informacje wskazane w pkt 5 Regulaminu korzystania z obszaru. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Grzegorz Marczyński, adres e-mail; brzeziny@lodz.lasy.gov.pl, tel. 44 715-15-51

 Nadleśnictwo Brzeziny przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn.: „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Brzeziny jest jednym z 46 nadleśnictw, na terenie których od 2021 roku prowadzony będzie program pilotażowy dopuszczenia używania kuchenek gazowych na terenie programu „Zanocuj w lesie”.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Ankieta przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. programu. Pierwsze wyniki ankiety będą analizowane i przedstawione zbiorczo po okresie pół roku od uruchomienia procesu zbierania opinii (ankiet).

Link do ankiety dla użytkowników