Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

PEFC:

W wyniku przeprowadzonego w 2021 roku audytu gospodarki leśnej wg. zasad PEFC
(The Programme for the Endorsement of Forest Certification) firma Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji przyznała RDLP w Łodzi nowy certyfikat o numerze: PCBC/PEFC-3/1/2021
potwierdzający spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012 v.2
„Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” w zakresie:
„Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji
lasów Państwowychw Łodzi”

Certyfikat PCBC/PEFC-3/1/2021 obowiązuje w okresie od 21.12.2021 r. do 12.01.2024 r.

Dla Nadleśnictwa Brzeziny zostł przyznany subcertyfikat o nr PCBC/PEFC-3/1/2021-02

Więcej o certyfikacie dowiesz się tutaj:https://www.pefc.pl/