Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Brzeziny to jednostka gospodarcza wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami o pow. 15,7 tyś ha podzielonych pomiędzy 2 obręby leśne: Brzeziny i Regny, w skład których wchodzi 10 leśnictw w tym szkółka leśna, Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz Zagrodowa Hodowla Daniela

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi sprawuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie centralnej Polski. Zasięg terytorialny RDLP w Łodzi wynosi ponad 22 696 km² i charakteryzuje się najmniejszą lesistością, która wynosi 21% przy lesistości Polski 29,6%. Pod względem administracyjnym obszar obejmuje teren 6 województw, 37 powiatów i 217 gmin. Największa powierzchnia zasięgu działania, jest na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko-Rogowskie

Nadleśnictwo Brzeziny zajmuje północno - zachodnią część Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Spalsko- Rogowskie

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.