Asset Publisher Asset Publisher

POŁOŻENIE

Cały teren nadleśnictwa położony jest w granicach administracyjnych województwa łódzkiego...

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Brzeziny wynosi 1 161,37 km2.


Terytorialny zasięg działania nadleśnictwa obejmuje obszar pomiędzy:

 

Główny kompleks lasów nadleśnictwa obejmujący większość powierzchni leśnej obrębów: Brzeziny i Regny położony jest bezpośrednio na południe od Koluszek sięgając do miejscowości Zaosie i Niewiadów;

w kierunku zachodnim dochodzi do Borowej i Żakowic,

w kierunku wschodnim do miejscowości Brzeźnica i Dębniak.

Mniejsze kompleksy -  znacznie porozrzucane, położone są - w większości - na północ, zachód i południe wschód w stosunku do głównych obszarów leśnych.

Z Nadleśnictwem Brzeziny sąsiadują:


- od N - Nadleśnictwo Kutno,
- od E - Nadleśnictwo Skierniewice i Spała,
- od S - Nadleśnictwo Smardzewice i Piotrków,
- od W - Nadleśnictwo Grotniki i Kolumna.