Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Lesistość obszaru znajdującego się w terytorialnym zasięgu nadleśnictwa wynosi 17,28% i jest mniejsza od przeciętnej lesistości RDLP w Łodzi – 21,00%, województwa łódzkiego – 20,60% i od przeciętnej lesistości Polski – 29,20%.

Szczegółowy opis zasobów leśnych znajduje się w wyciągu z elaboratu Nadleśnictwa Brzeziny znajdującego się w załączniku.