Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Rzecznikiem prasowym odpowiedzialnym za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Grzegorz Marczyński

tel. 44-714-15-51 wew. 122

e-mail: grzegorz.marczynski@lodz.lasy.gov.pl

 

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi są:

 

Patrycja Szustakowska

Specjalista ds. promocji, mediów i edukacji

tel.: 724 722 249

e-mail: p.szustakowska@lodz.lasy.gov.pl

 

Alicja Sitek

Referent ds. promocji, mediów i edukacji

tel.: 724 722 208

e-mail: alicja.sitek@lodz.lasy.gov.pl