Asset Publisher Asset Publisher

GOSPODARKA LEŚNA W DRZEWOSTANACH JODŁOWYCH

Prowadzenie gospodarki leśnej w drzewostanach jodłowych powstałych ze sztucznego i naturalnego odnowienia.

Taki temat przewodni był omawiany w trakcie konferencji terenowej  zorganizowanej przez  Łódzki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa,  która odbyła się w dniu 6 września na terenie naszego nadleśnictwa.

Program konferencji przewidywał również przeprowadzenie finału Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Łodzi.

W czasie, gdy drużyny piłkarskie z nadleśnictwa Opoczno, Bełchatów i Brzeziny walczyły na boisku, leśnicy którzy nie brali udziału w rozgrywkach udali się z nami w teren. W trakcie sesji terenowej  przedstawiono i omówiono  wyniki hodowlane prowadzonych drzewostanów jodłowych.

Następnym  tematem omawianym w trakcie konferencji było turystyczne udostępnianie obszarów leśnych.

W trakcie sesji terenowej przedstawiliśmy  parking leśny  „Paprotnia" wybudowany w ramach programu Aktywnego Udostępniania Lasów.

Parking w Paprotni  po rocznym użytkowaniu stanowił cenny materiał dydaktyczny. Oceniono trwałość i funkcjonalność urządzeń, odporność na ataki wandalizmu, oraz omówiono walory i potencjalne zagrożenia dla trwałości urządzeń, oraz  funkcjonalność  parkingu.  

             Miejscem omawia turystyki konnej było Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Zbyszko"  w Wiączyniu. Stajnia w Wiączyniu dysponuje  dużym stadem koni wykorzystywanych rekreacyjne i sportowo.

W związku z opracowywanym planem budowy szlaków konnych w położonym w pobliskim leśnictwie Wiączyń, przedstawiono projekt tras konnych i omówiono zasady jakie powinny towarzyszyć budowie szlaków konnych przeznaczonych do jazdy wierzchem oraz bryczkami spacerowymi

Problem zagospodarowania turystycznego, wykorzystanie istniejącej infrastruktury,  budowa nowych urządzeń turystycznych, przy zachowaniu obszarów przyrodniczo cennych jest wyzwaniem z którym boryka się większość nadleśnictw.

Terenowy pokaz, oraz niczym nie skrępowana swobodna dyskusja z pewnością przyczyniła się do przyjęcia i stosowania niektórych rozwiązań.

Zwiedzanie cmentarza z okresu I wojny światowej w Witkowicach  przybliżyło zgromadzonym wiedzę o historii nadleśnictwa Brzeziny.

Stare cmentarze, które znajdują się na naszym terenie można wykorzystać do tak zwanej  tenatoturystyki.

Przekaz historyczny, w połączeniu z dbałością o wizerunek miejsc pochówku znajdujących się w lasach jest wspaniałą formą edukacji  historyczno – przyrodniczej.

W wyniku rozgrywek turniejowych drużyna naszego nadleśnictwa odniosła zwycięstwo  i przez następny rok Puchar Przechodni Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych pozostanie w Nadleśnictwie Brzeziny.