Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Brzeziny ogłasza chęć zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Brzeziny ogłasza chęć zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia


     Jesteście Państwo właścicielami lasów lub gruntów, które są przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy?

     Zapraszamy do złożenia oferty sprzedaży Państwa nieruchomości Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Brzeziny

     W pierwszej kolejności jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości przylegających lub w bliskim sąsiedztwie gruntów w naszym zarządzie, regulujących granicę polno-leśną.

     Nieruchomość nie spełnia warunków, które opisaliśmy powyżej? Nic nie szkodzi. Możemy nabyć lasy i grunty do zalesienia które bezpośrednio nie sąsiadują
z gruntami w naszym zarządzie, pod warunkiem że ich lokalizacja i powierzchnia umożliwią prowadzenie na nich racjonalnej gospodarki leśnej. Przyjmujemy w takich przypadkach również oferty zbiorcze od kilku właścicieli sąsiadujących ze sobą działek.

     Możemy nabyć tylko i wyłącznie nieruchomości o uregulowanych stanie prawnym, nie objęte roszczeniami, obciążeniami a ich granice nie mogą być kwestionowane.

     Jesteście Państwo zainteresowani? Proszę w pierwszej kolejności o przesłanie do nadleśnictwa pocztą tradycyjna lub pocztą elektroniczną podstawowych informacji o Państwa nieruchomości czyli:
- adresu administracyjnego,
- oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości.

     Każdą ofertę będziemy analizować i podejdziemy do niej indywidualnie.

     W przypadku, gdy wyrazimy zainteresowanie zakupem Państwa nieruchomości, skontaktujemy się z Państwem oraz poprosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania naszego wniosku do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na nabycia Państwa działki bądź działek.

     Kupując lasy i grunty przeznaczone do zalesienia realizujemy założenia Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

 

 

 

Osoby zainteresowane sprzedażą nieruchomości spełniających ww. warunki proszone są o przesyłanie wniosków na adres: Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku      ul. Główna 3, 95-040 Koluszki lub adres e-mail: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 714 15 51 wew. 116.

                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny