Asset Publisher Asset Publisher

ŁADS 2023

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zaprasza do zakupu drewna w ramach Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego - 2023

W ramach ŁADS – 2023, nadleśnictwa RDLP w Łodzi oferują do sprzedaży łącznie 1419 m3 surowca wielkowymiarowego, w tym:
- dębowego w ilości 1074 m3,
- bukowego w ilości 134 m3,
- sosnowego w ilości 211 m3,


Drewno wielkowymiarowe dębowe, bukowe i sosnowe przygotowane zostało do sprzedaży w postaci kłód i dłużyc pogrupowanych w losy.
Drewno sprzedawane będzie za pośrednictwem aplikacji „e – drewno”.

Terminy zakończenia aukcji: 27 październik – 8 listopad 2023 r.

W ramach Łódzkich Aukcji Drewna Specjalnego ogłoszonych zostanie łącznie 113 aukcji, na łączną masę 1419 m3, w tym:
- drewno wielkowymiarowe dębowe:
Nadleśnictwo Brzeziny - 4 aukcje o łącznej miąższości 41 m3 
Nadleśnictwo Kolumna - 8 aukcji o łącznej miąższości 83 m3 
Nadleśnictwo Kutno - 16 aukcji o łącznej miąższości 292 m3
Nadleśnictwo Opoczno – 10 aukcji o łącznej miąższości 100 m3
Nadleśnictwo Piotrków – 6 aukcji o łącznej miąższości 60 m3
Nadleśnictwo Płock – 10 aukcji o łącznej miąższości 102 m3
Nadleśnictwo Poddębice – 5 aukcji o łącznej miąższości 54 m3
Nadleśnictwo Smardzewice – 1 aukcja o łącznej miąższości 23 m3
Nadleśnictwo Radziwiłłów – 5 aukcji o łącznej miąższości 52 m3
Nadleśnictwo Złoczew – 1 aukcja o łącznej miąższości 10 m3 
Nadleśnictwo Spała – 6 aukcji o łącznej miąższości 64 m3
Nadleśnictwo Radomsko – 9 aukcji o łącznej miąższości 92 m3
Nadleśnictwo Grotniki – 5 aukcji o łącznej miąższości 50 m3
Nadleśnictwo Wieluń – 2 aukcje o łącznej miąższości 51 m3


- drewno wielkowymiarowe bukowe:
Nadleśnictwo Złoczew - 9 aukcji o łącznej miąższości 93 m3
Nadleśnictwo Brzeziny - 4 aukcje o łącznej miąższości 41 m3 

- drewno wielkowymiarowe sosnowe:
Nadleśnictwo Bełchatów – 10 aukcji o łącznej miąższości 150 m3
Nadleśnictwo Łąck - 2 aukcje o łącznej miąższości 61 m3 

Zachęcamy do skorzystania ze strony https://aukcje.lasy.com.pl/, na której zamieszczone są:
- zdjęcia i filmy przedstawiające oferowane drewno,
- wzory umów,
- link do aukcji „e – drewno”,
- kontakty (telefony i adresy mailowe do pracowników nadleśnictw),
- mapy z zaznaczoną lokalizacją leśniczówek.

Zapraszamy do oględzin surowca, w godz. 8:00 - 15:00 na placach ekspozycyjnych nadleśnictw biorących udział w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego.

Informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych mygieł drewna (współrzędne GPS) zamieszczone są w opisach aukcji  „e – drewno”. Surowiec drzewny można oglądać po uprzednim, telefonicznym powiadomieniu leśniczego.

Szczegółowych informacji dotyczących ŁADS udziela  Wydział Gospodarki Drewnem RDLP  Łódź, mail: marketing@lodz.lasy.gov.pl, numery telefonów do pracowników: Józef Lipiński – 607 379 655, Cezary Opólski – 724 722 209

Serdecznie zapraszamy!