Asset Publisher Asset Publisher

Las Pełen Energii

Zasadziliśmy „Las pełen energii"

14 kwietnia br. na terenie naszego nadleśnictwa odbyła się druga edycja „Las pełen energii" organizowana przy współpracy PGE Dystrybucja i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Akcja objęła swym zasięgiem m.in. Nadleśnictwa: Smardzewice, Kolumna, Radomsko, Wieluń, Brzeziny. Jej prymarnym celem jest budowanie proekologicznych postaw wśród młodych ludzi.

Leśniczy Tomasz Wielgosiński opowiadał uczniom jak ważna i ciężka jest wykonywana przez nich praca. Zwrócił uwagę, że sadzone wspólnymi siłami drzewka będą rosły przez następne minimum 100 lat. Młodzież z dumą wniosła swój wkład w powstanie przyszłego lasu , sadząc około 5 tysięcy sosnowych sadzonek. W akcji brali udział: uczniowie z XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, harcerze z Hufca Łódź Widzew, Pani Bożena Matuszczak-Królak – przedstawicielka PGE Dystrybucja oraz Wicewojewoda Jarosław Klimas.

- W tym roku nasze nadleśnictwo posadzi ponad 800 tys. sztuk sadzonek różnych gatunków drzew – podkreśliła wagę wykonywanego zabiegu z-ca nadleśniczego Beata Malinowska, zapraszając przy tym do współpracy w kolejnych latach. Poniesione trudy zwieńczono ogniskiem i wspólnym posiłkiem