Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja w Nadleśnictwie Brzeziny

Nowe zbiorniki retencyjne na terenie Nadleśnictwa Brzeziny!

Lasy Państwowe, a w tym również Nadleśnictwo Brzeziny, biorą udział w programie współfinansowanym przez Unię Europejską „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Nie od dziś wiadomo, że woda to życie, a brak wody niestety prowadzi do zamierania obszarów.  Deficyt wody (mniejsze i rzadsze opady atmosferyczne) w naszym kraju jak i na świecie z roku na rok stanowi coraz większy problem. Skutki suszy są bardzo groźne dla lasów, przyczynia się ona do powstawania coraz częściej pożarów, obniżenia poziomu wód gruntowych, osłabienia drzewostanów, a co za tym idzie, zwiększenia ich podatności na działanie szkodników owadzich i chorób grzybowych. Niektóre gatunki roślin i zwierząt, które żyją w  środowisku wodnym, giną.  

Zmiany klimatu niosą wiele zagrożeń dla ekosystemów leśnych. Projekt ma na celu zatrzymanie wody w lesie, co pomoże zminimalizować skutki zjawisk takich jak susza, pożary, podtopienia, powodzie i niszczące działanie wód wezbraniowych. Podczas realizacji projektu zostają odbudowane cenne ekosystemy naturalne, co wpływa pozytywnie na ochronę różnorodności biologicznej.

W Nadleśnictwie Brzeziny w ramach ww. projektu w 2020 roku wybudowano 4 zbiorniki małej retencji w leśnictwie Rokiciny i Budziszewice. Powierzchnia zbiorników wynosi ok. 2,45 ha, a ilość retencjonowanej wody to 36 500 m3