Asset Publisher Asset Publisher

NADLEŚNICTWO BRZEZINY WŚRÓD LIDERÓW

Tytuł lidera

Takim wyróżnieniem zaszczycono nasze Nadleśnictwo podczas konferencji

 „Dla Ludzi, Dla Przyrody Rekultywacja w Lasach Państwowych"

 poświęconej rekultywacji na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP.

Akcję usuwania kłopotliwych pamiątek pochodzących głównie z okresu drugiej

Wojny Światowej przeprowadzano w latach 2012 do 2015 roku.

W wyniku prac prowadzonych na powierzchni ponad 1100 hektarach wydobyto 34360 szt. różnego rodzaju ładunków wybuchowych wśród których znajdowały się 33 bomby lotnicze, 14607 szt. pocisków artyleryjskich, 5136 zapalników, 67 granatów moździerzowych, 15 granatów ręcznych, 10 min oraz parę tysięcy szt. amunicji.

Na zorganizowanej przez Lasy Państwowe konferencji której Patronat Honorowy przyjął Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak i Minister Środowiska Maciej Grabowski poświęconej zakończeniu akcji rekultywacji wśród jednostek wyróżnionych tytułem lidera znalazło się i nasze Nadleśnictwo.