Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla dębu czyli Narada Leśników

W dniu 07.09.2016 r. na terenie Nadleśnictwa Brzeziny odbyła się narada gospodarcza leśników.

Program narady obejmował między innymi wyjazd na teren leśnictw Poćwiardówka i Wiączyń, celem zapoznania się z różnymi metodami hodowli dęba.

Leśniczy Leśnictwa Poćwiardówka zaprezentował uczestnikom narady, uprawy i młodniki rosnące na siedliskach lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego. Młodniki dębowe zakładane były na gniazdach w ramach rębni IIIB. Towarzyszy im biocenotyczna domieszka czereśni, zwiększająca bioróżnorodność i stanowiąca cenny element ekosystemu leśnego.

Biocenotyczna czereśnia (fot. A. Kulis)

Około godziny 11:30 uczestnicy narady przejechali na teren Leśnictwa Wiączyń. Od roku 2011 zakładanie upraw dębowych odbywa się tu metodą korytarzową. Patronat nad nimi objął prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, SGGW. Tutejszy leśniczy zdecydował się na zastosowanie wariantu: dwa rzędy dęba, dwa rzędy nieobsadzone – pozostawione do naturalnej sukcesji, które nie są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym. Uzasadnieniem stosowania tej metody są następujące korzyści:

  • ekonomiczne – zmniejszenie się kosztów materiału sadzeniowego i sadzenia, do pewnego momentu również koszty pielęgnacji rzędów pozostawionych do naturalnej sukcesji
  • hodowlane – większe zróżnicowanie gatunków na uprawie, rzędy naturalnej sukcesji są podgonem dla dębu, ocieniają go i chronią od przymrozków
  • biocenotyczne – „puste" rzędy zajmują takie gatunki jak brzoza, lipa, grab, klon, stanowiące urozmaicenie bazy pokarmowej dla zwierzyny.

Stosowanie metody korytarzowej jest wyzwaniem dla leśniczego. Każda powierzchnia wymaga indywidualnego podejścia w pielęgnacji i regularnych obserwacji celem zachowania korzystnego wpływu domieszki.

Metoda korytarzowa (fot. A. Kulis)

W związku ze zbliżającą się rocznicą walk stoczonych w dniach 8-9 września 1939 r w pobliżu miejscowości Kolonia Niesułków uczestnicy narady złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach żołnierzy Armii „Łódź" spoczywających na cmentarzu w Woli Cyrusowej.

 

Darz Bór