Asset Publisher Asset Publisher

Obchody 100-lecia rocznicy Bitwy Łódzkiej

Pamięci Polków, którzy walczyli w szeregach zaborczych armii

Cmentarz w uroczysku Pustułka w Leśnictwie Gałków stał się miejscem spoczynku ok. 10 tyś. żołnierzy walczących w armiach rosyjskiej i niemieckiej poległych podczas jednej z największych operacji manewrowych jakie rozegrały się podczas I wojny światowej.

Po obu stronach konfliktu walczyli Polacy przymusowo wcieleni do armii zaborczych, wielu z nich spoczywa na cmentarzu w Pustułce, o czym świadczą nagrobki z polsko brzmiącymi nazwiskami. Staraniem Nadleśnictwa Brzeziny w dniu 23 listopada 2014 roku w ramach obchodów 100-lecia  rocznicy Bitwy Łódzkiej odsłonięto pamiątkowy obelisk ku czci ich pamięci. W uroczystości udział wzięli: Minister Jan Stanisław Ciechanowski - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele Wojewody Łódzkiego i lokalnych samorządów,płk. Mieczysław Orzełek Prezes Zarządu Koła Leśników Kombatantów przy Ministerstwie Środowiska, Minister płk. w stanie spoczynku Zbigniew Zieliński,przedstawiciel Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Tadeusz Pasternak oraz Dyrektor Regionalny RDLP w Łodzi Edward Janusz.Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele Stowarzyszenia Rosyjski Dom z Warszawy i Białoruski Dom z Łodzi. W intencji wszystkich żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Pustułce odprawiono nabożeństwo ekumeniczne koncelebrowane przez Księdza Kapelana Leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Marka Izydorczyka, Księdza Profesora Waldemara Glińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Proboszcza Parafii Świętego Aleksandra Newskiego  Eugeniusza Fiedorczuka.