Asset Publisher Asset Publisher

Obrączkowanie szczepów modrzewia

W dniu 8 maja br. na terenie Nadleśnictwa Brzeziny odbył się zorganizowany przez Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w  Łodzi  pokaz obrączkowania drzew i szczepów na plantacjach modrzewiowych jako skuteczna metoda zwiększenia kwitnienia, a tym samym owocowania.
Do udziału w szkoleniu zostali zaproszeni pracownicy z siedmiu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Warszawie i Łodzi.  
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeziny mgr inż. Beata Malinowska zapoznała uczestników spotkania z krótką historią plantacyjnej uprawy nasiennej modrzewia europejskiego rosnącej na terenie Leśnictwa Zieleń, którą założono w roku 1996 na powierzchni 10,51 ha.
O skuteczności oraz celowości wykonywania zabiegu opowiedział dr inż. Piotr Markiewicz, który zaprezentował również jak należy prawidłowo wykonać obrączkę. Uczestnicy pokazu mieli możliwość samodzielnego wykonania obrączek na wyznaczonych wcześniej przez nadleśnictwo drzewach przeznaczonych do usunięcia.
Po zajęciach praktycznych na plantacji goście odwiedzili również naszą szkółkę leśną w Mikołajowie.

                                                                                                                                                            Joanna Mikocka-Banaś