Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

 Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują tereny o zróżnicowanych ekosystemach, jednak stanowiących spójną całość (doliny rzek, kompleksy lasów, łańcuchy wzgórz itp.), wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Jest to jedna z mniej restrykcyjnych form powierzchniowej ochrony przyrody. Na terenie nadleśnictwa Brzeziny znajdują się 4 Obszary Chronionego Krajobrazu.

 

Lp.

OCHK

powierzchnia całkowita

/ha/

pow. w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa

/ha/

pow. na gruntach nadleśnictwa

/ha/

1

 Mrogi i Mrożycy

16 600

16 198

2322,86

2

 Górnej Rawki

8 400

3 159

13,57

3

Dolina Miazgi pod Andrespolem

142,80

142,80

19,01

6

Dolina Wolbórki

2 272

1 659

70,07

 

Razem

27 414,80

21 158,80

2425,51