Wydawca treści Wydawca treści

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LASY PAŃSTWOWE NADRLEŚNICTWO BRZEZINY.

 
Ochrona danych osobowych wdrożona w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Brzeziny z siedzibą w Kaletniku, została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz wymogów stawianych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Wprowadzone procedury mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarsto Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Brzeziny z siedzibą w Kaletniku, Kaletnik, ul. Główna 3; 95-040 Koluszki.
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować z Administratorem pisząc na adres siedziby lub adres e-mail: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Ewa Sobczyk (CompNet) , z którym można się skontaktować pod adresem  mailowym iod@comp-net.pl, lub numerem telefonu 796-400-919.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• pełnienia obowiązków prawnych
• realizacji zawartych umów
• udzielonych zgód
• dochodzenia lub zabezpieczenia ewentyalnych roszczeń Administratora

Odbiorcą Państwa danych osobowych, oprócz upoważnionych pracowników Nadleśnictwa, będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Nadleśnictwa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
Zgodnie z obowiącującymi przepisami przysługuje Państwu prawo
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
• przenoszenia danych;
• wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
• jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody to w dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne/wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy.