Kontakt - Nadleśnictwo Kontakt - Nadleśnictwo

Siedziba Nadleśnictwo Brzeziny
Nadleśnictwo Brzeziny
44 714-69-88, 44 714 15 51
44 714 15 52

Kaletnik, ul. Główna 3

95-040 Koluszki

NIP 773-001-33-78

nr konta bankowego: 15 1020 3378 0000 1002 0148 9772

Elektroniczna skrzynka podawcza - /pgl_lp_0602/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Jarosław Kałuża
44 714 69 88, 44 714 15 51
Zastępca Nadleśniczego
Wojciech Smyka
44 714 69 88, 44 714 15 51
Główna Księgowa
Sylwia Winogrocka
44 714 69 88, 44 714 15 51
Inżynier Nadzoru
Paweł Leśniewski
44 714 69 88, 44 714 15 51

Pion Nadleśniczego

Wojciech Smyka
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Paweł Leśniewski
Inżynier nadzoru
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Sylwia Winogrocka
Główna Księgowa
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Emilia Przyborowska
p. o. Sekretarza
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Paweł Musiał
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 44 714 69 88, kom. 519 539 485
Beata Kozitulska
Stanowisko ds. Pracowniczych
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51

Pion Zastępcy Nadleśniczego- Dział Gospodarki Leśnej

Krzysztof Olejniczak
St. Specjalista ds. Urządzania Lasu, Gospodarki Łowieckiej i LMN
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Jan Piwowar
St. Specjalista SL ds Stanu Posiadania
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Ewelina Grad
St. Specjalista SL ds.Ochrony Lasu
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Joanna Mikocka- Banaś
St. Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Grzegorz Banaś
St. Specjalista SL ds. Marketingu
Tel.: 44 714 69 88, kom. 519 539 495
Grzegorz Marczyński
Specjalista SL ds. Promocji i Edukacji
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51

Pion Sekretarza- Dział Administracyjo- Gospodarczy

Robert Dziedzic
St. Specjalista ds. Informatyki i Zamówień Publicznych
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Mariusz Noga
Specjalista SL ds. budownictwa leśnego
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Marzena Wojdalska-Kowalczyk
St. Specjalista ds. administracji
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Ewelina Krześlak
Referent ds. administracji
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51

Pion Głównego Księgowego- Dział Finansowo- Księgowy

Danuta Dobrzyńska
Księgowa
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Małgorzata Wawrzonowska
Księgowa
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51
Małgorzata Piekuś
Księgowa
Tel.: 44 714 69 88, 44 714 15 51

Pion Komendanta - Posterunek Straży Leśnej

Paweł Musiał
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 44 714 69 88, kom. 519 539 485
Jan Podedworny
Strażnik Leśny
Tel.: 44 714 69 88, kom. 506 291 714