Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

 Na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku ( tj. Dz. U z 2014 r, poz. 1153 z późniejszymi zmianami) oraz w wyniku porozumień zawartych ze starostwami Nadleśnictwo Brzeziny prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi  zgodnie z poniższą tabelą.

      Załącznik Nr 2  
      do Zarządzenia Nr 40/2019
      z dnia 17. 09. 2019 roku
      znak sprawy: NK.012.17.2019 
         
Podział Nadleśnictwa Brzeziny      
Nadzór w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa    
         
Jednostka nadzorująca Starostwo Powiatowe Gmina Powierzchnia ha Powierzchnia ha
p.o. Leśniczy                                Szkółka                                      Piotr Dziubałtowski                    tel. 519 539 483 Łódź Wschód Andrespol 865 95
Brójce 381
Nowosolna 169
Koluszki M 5
Koluszki  215
Tomaszów  Rokiciny 1370 337
Żelechlinek 21
Budziszewice 47
Ujazd 539
Tomaszów 56
Będków 370
Łączna powierzchnia lasów nadzorowanych:   2235 2235