Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

 Na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku ( tj. Dz. U z 2014 r, poz. 1153 z późniejszymi zmianami) oraz w wyniku porozumień zawartych ze starostwami Nadleśnictwo Brzeziny prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi  zgodnie z poniższą tabelą.