Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

 Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują tereny o zróżnicowanych ekosystemach, jednak stanowiących spójną całość (doliny rzek, kompleksy lasów, łańcuchy wzgórz itp.), wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Jest to jedna z mniej restrykcyjnych form powierzchniowej ochrony przyrody. Na terenie nadleśnictwa Brzeziny znajdują się 4 Obszary Chronionego Krajobrazu.

 

Lp.

OCHK

powierzchnia całkowita

/ha/

pow. w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa

/ha/

pow. na gruntach nadleśnictwa

/ha/

1

 Mrogi i Mrożycy

16 660

15 662,20

2314,31

2

 Górnej Rawki

8 400

3 159,98

12,92

3

Dolina Miazgi pod Andrespolem

142,80

142,80

18,20

4

Dolina Wolbórki

2 272

1671,86

70,07

 

Razem

27 474,80

20 636,84

2 4145,5