Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Parowy Janinowskie

Rezerwat Parowy Janinowskie

znajduje się na terenie Obrębu Brzeziny w Leśnictwie Janinów
Powierzchnia - 41,66 ha.
Rezerwat utworzony został 13 marca 2000 r.
Celem ochrony jest zachowanie fragmentów lasu bukowego z kompleksem erozyjnym parowów charakterystycznych dla strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich.


Rezerwat Parowy Janinowskie