Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Wiączyń

Rezerwat Wiączyń

został utworzony 4.02.1958 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego.
Powierzchnia ogólna rezerwatu wynosi 8,17 ha i jest częścią 
kompleksu leśnego Wiączyń.


Stare buki

Rezerwat położony jest w północnej części Wyżyny Łódzkiej na obszarze Wzgórz Brzezińskich. Jest częścią dawnej Puszczy Łódzkiej.

Las w rezerwacie jest cienisty, runo nawet w okresie wczesnej wiosny jest ubogie i nigdy nie pokrywa gleby całkowicie.

W rezerwacie znajduje się grupa starych buków i innych drzew, która wyróżnia rezerwat z reszty Wiączyńskiego Lasu, jest jego najwyższą wartością i była główną przyczyną podjęcia ochrony.
Obecnie w rezerwacie jest 14 ponad 300 letnich obumierających  buków o obwodzie pnia 3,0 m lub więcej i kilka o obwodach 2,50-3,0m.