Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

 Na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku ( tj. Dz. U z 2023 r, poz. 1356) oraz w wyniku porozumień zawartych ze starostwami Nadleśnictwo Brzeziny prowadzi nadzór nad lasami prywatnymi  zgodnie z poniższą tabelą.

      Załącznik Nr 2  
      do Zarządzenia Nr 47/2022  
      z dnia 30. 12. 2022 roku  
      znak sprawy: ZG.012.2.2022  
         
Podział Nadleśnictwa Brzeziny      
Nadzór w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi porozumieniami.
         
Jednostka nadzorująca Starostwo Powiatowe Gmina Powierzchnia ha Powierzchnia ha
Szkółka p.o. Leśniczego Piotr Dziubałtowski                                      / w zastępstwie Podleśniczy Leśnictwa Żywocin Tadeusz Tomczyk  Tomaszów Mazowiecki Rokiciny 1423,9211 347,1612
Żelechlinek 21,0700
Budziszewice 45,8391
Ujazd 574,8444
Tomaszów 54,2602
Będków 380,7462
Łączna powierzchnia lasów nadzorowanych:   1423,9211 1423,9211