Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie "Wykonanie przeglądów technicznych przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych nadzorowanych przez Nadleśnictwo Brzeziny"

Nadleśnictwo Brzeziny zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych nadzorowanych przez Nadlesnictwo Brzeziny.

W załącznikach:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wykaz nieruchomości na terenie Nadleśnictwa Brzeziny