Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

 

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych.

" Ściąć drzewo - każdy potrafi

wyhodować - trzeba leśnika"

Osiągamy to przez stosowanie - wzorowanych na procesach naturalnych - metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów.

W leśnictwie termin rębni oznacza cały zespół czynności gospodarczych potrzebnych do zastąpienia dojrzałego pokolenia drzew, nowym - młodym pokoleniem, którego skład gatunkowy będzie dostosowany do istniejących warunków siedliskowych.

Trwający na ziemi do wieków proces wymiany pokoleń to naturalna kolej rzeczy. Stare drzewa zamierając, przewracają się dając dostęp do życiodajnego światła młodemu pokoleniu, a same rozkładając się dostarczają potrzebne substancje mineralne.

Leśnicy gospodarując przyspieszają ten naturalny cykl przyrody, dbając by przy tym, aby jak najwierniej naśladować naturę.

Poza naturalnym odnowieniem lasu często wkraczamy dostosowując skład gatunkowy do aktualnego siedliska  sadząc sadzonki przez nas wyhodowane.

Aby przyszłe pokolenie lasu posiadało pożądane cechy genetyczne należy zatroszczyć się o odpowiednią jakość nasion.

 

Nasiennictwo jako dział gospodarki leśnej ma za zadanie dostarczyć (wystarczającą ilość) nasiona do produkcji szkółkarskiej, nasiona te musza być wytworzone przez drzewa o najlepszych dla danego terenu cechach genotypowych (najlepiej przystosowanych do wzrostu w warunkach klimatycznych na danym terenie).
Pozyskanie nasion rozpoczyna się poprzez selekcję drzew, z których będzie można je pozyskiwać.
Dokonuje się tego poprzez:

selekcję populacyjną (całych drzewostanów) wyróżniono tu:

  1. wyłączone drzewostany nasienne (pozyskanie z drzew stojących)
  2. gospodarcze drzewostany nasienne (pozyskanie po ścięciu drzew)
  3. uprawy pochodne (zakładane uprawy z najlepszego materiału genetycznego jako baza nasion na lata późniejsze)

selekcję indywidualną (pojedynczych drzew), wyróżniono tu:

  1. drzewa doborowe
  2. plantacje nasienne (zakładane konkretnie w celu jak najszybszego pozyskania nasion, cała uprawa to potomstwo najczęściej około 40 najcenniejszych drzew)
  3. plantacyjne uprawy nasienne (jak wyżej z tym, że jest to potomstwo większej ilości drzew daje więc bardziej zróżnicowany genetycznie materiał)


Selekcja musi uwzględniać także, iż nie tylko wygląd drzewa świadczy i jego jakości, ale także zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków, odporność na czynniki chorobotwórcze, szkodniki oraz potrzeba zachowania pełnej puli genowej ma swoje znaczenie przy typowaniu nasion służących do wyhodowania kolejnych pokoleń drzew.
Po wytypowaniu drzew, z których pozyskać można nasiona pozostaje jeszcze ustalić: czas zbioru sposób jego wykonania (najczęściej z drzew stojących).


Oprócz tego nasiennictwo i selekcja zajmuje się zachowaniem najcenniejszych drzewostanów w Polsce poprzez zakładanie upraw potomnych tych drzewostanów nie tylko na terenie ich występowania, ale i poza rejonem, z którego pochodzą.

Szczegółowe dane dotyczące nasiennictwa i selekcji  znajdą Państwo w skrócie elaboratu umieszczonego w zakładce  Nasza praca > Zasoby leśne