Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Brzeziny to jednostka gospodarcza wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami o pow. 15,7 tyś ha podzielonych pomiędzy 2 obręby leśne: Brzeziny i Regny, w skład których wchodzi 10 leśnictw w tym szkółka leśna, Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz Zagrodowa Hodowla Daniela

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi sprawuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie centralnej Polski. Zasięg terytorialny RDLP w Łodzi wynosi ponad 22 696 km² i charakteryzuje się najmniejszą lesistością, która wynosi 21% przy lesistości Polski 29,6%. Pod względem administracyjnym obszar obejmuje teren 6 województw, 37 powiatów i 217 gmin. Największa powierzchnia zasięgu działania, jest na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko-Rogowskie

Nadleśnictwo Brzeziny zajmuje północno - zachodnią część Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Spalsko- Rogowskie

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.