Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

 Pomniki przyrody

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje sią 145 drzew, które uznano za pomniki przyrody. 18 pojedyńczych drzew znajduje się na terenach leśnych.
Z drzewem będącym pomnikiem możesz się tylko sfotografować. Nie można natomiast wchodzić na takie drzewo, odcinać gałęzi, zrywać liści, nacinać korę, rozbijać namiotu pod jego konarami lub rozpalać ogniska.