Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Brzeziny to jednostka gospodarcza wchodząca w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami o pow. 15,7 tyś ha podzielonych pomiędzy 2 obręby leśne: Brzeziny i Regny, w skład których wchodzi 10 leśnictw w tym szkółka leśna, Ośrodek Hodowli Zwierzyny oraz Zagrodowa Hodowla Daniela

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi sprawuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie centralnej Polski. Zasięg terytorialny RDLP w Łodzi wynosi ponad 22 696 km² i charakteryzuje się najmniejszą lesistością, która wynosi 21% przy lesistości Polski 29,6%. Pod względem administracyjnym obszar obejmuje teren 6 województw, 37 powiatów i 217 gmin. Największa powierzchnia zasięgu działania, jest na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko-Rogowskie

Nadleśnictwo Brzeziny zajmuje północno - zachodnią część Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Spalsko- Rogowskie

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.