Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie "Dostawa tonerów w 2021 r. na potrzeby Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku"

Kaletnik, dn.: 30-08-2021
Znak spr.: SA.270.55.2021

Ogłoszenie
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku, ul. Główna 3 95-040 Koluszki

zaprasza do składania ofert na wykonanie dostawy tonerów w 2021 r. na potrzeby Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku, wg poniższej specyfikacji:  
LP    Drukarka    Jaki toner    Model tonera    Ilość szt.
1    Toshiba e-studio 2515AC    Toner Czarny    T-FC415E-K    2
        Pojemnik na zużyty toner    TB-FC505E    3
2    Toshiba e-studio 400AC    Toner Czarny    T-FC 330E-K    3
        Pojemnik na zużyty toner    TB-FC 330 Tonerbag    3
        Toner CYAN    T-FC 330E-C    1
        Toner Magenta    T-FC 330E-M    1
        Toner Yellow    T-FC 330E-Y    1
3    Brother DCP-L2540DW    Toner czarny    TN-2320    20
4    Brother DCP B7520DW    Toner Czarny    TN-B023    3
                          
Warunki zamówienia:
1. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:
    - formularz oferty (zał. nr 1 do zamówienia), na którym zostanie wymieniona cena netto, brutto
      i podatek VAT za wykonanie w/w dostawy,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
   Działalności Gospodarczej.

2. Zamawiający wymaga, aby tonery do drukarek były oryginalne, zgodne z zaleceniami producenta drukarek.

3. Termin realizacji: do 30.09.2021 r.


4. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: brzeziny@lodz.lasy.gov.pl
    
    Termin składania ofert upływa w dniu 02.09.2021 roku o godzinie 15:00.


Dodatkowych informacji udziela: Robert Dziedzic, tel. 44 714-15-51, e-mail: robert.dziedzic@lodz.lasy.gov.pl

 

Jarosław Kałuża
Nadleśniczy

 


Załączniki:
1. formularz oferty


Sporządził:
Robert  Dziedzic
Starszy Specjalista ds. Informatyki i Zamówień Publicznych